شلیک تانک‌ها و جنگنده‌های رژیم‌صهیونیستی به اهدافی در نوار غزه

شلیک تانک‌ها و جنگنده‌های رژیم‌صهیونیستی به اهدافی در نوار غزه
جنگنده‌ها و تانک‌های رژیم صهیونیستی 2 موضع حماس در شمال نوار غزه را هدف قرار دادند.

شلیک تانک‌ها و جنگنده‌های رژیم‌صهیونیستی به اهدافی در نوار غزه

جنگنده‌ها و تانک‌های رژیم صهیونیستی 2 موضع حماس در شمال نوار غزه را هدف قرار دادند.
شلیک تانک‌ها و جنگنده‌های رژیم‌صهیونیستی به اهدافی در نوار غزه

ممکن است بپسندید...