مسئولان برای رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه اهتمام جدی داشته باشند

مسئولان برای رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه اهتمام جدی داشته باشند
مرجع تقلید شیعیان با تأکید بر رسیدگی به محرومان جامعه از سوی مسئولان گفت: رفتن شخص به مناطق محروم و دیدن اقشار آسیب‌پذیر جامعه سبب می‌شود تا بیشتر تحت تأثیر قرار بگیریم و در راستای حل مشکلات این قشر بیشتر تلاش کنیم.

مسئولان برای رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه اهتمام جدی داشته باشند

مرجع تقلید شیعیان با تأکید بر رسیدگی به محرومان جامعه از سوی مسئولان گفت: رفتن شخص به مناطق محروم و دیدن اقشار آسیب‌پذیر جامعه سبب می‌شود تا بیشتر تحت تأثیر قرار بگیریم و در راستای حل مشکلات این قشر بیشتر تلاش کنیم.
مسئولان برای رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه اهتمام جدی داشته باشند

ممکن است بپسندید...