ترافیک سنگین در خیابان‌های اطراف میدان انقلاب

ترافیک سنگین در خیابان‌های اطراف میدان انقلاب
در خیابان‌های اطراف میدان انقلاب عده زیادی از مردم به دلیل ترافیک ایجاد شده و مسدود شدن خیابان‌ها در پیاده‌رو‌ها تماشاچی هستند.

ترافیک سنگین در خیابان‌های اطراف میدان انقلاب

در خیابان‌های اطراف میدان انقلاب عده زیادی از مردم به دلیل ترافیک ایجاد شده و مسدود شدن خیابان‌ها در پیاده‌رو‌ها تماشاچی هستند.
ترافیک سنگین در خیابان‌های اطراف میدان انقلاب

ممکن است بپسندید...