آمریکایی‌ها به‌دنبال برافروختن آتش آشوب‌ها در ایرانند/ دولت موظف است از کار مردم گره‌گشایی کند

آمریکایی‌ها به‌دنبال برافروختن آتش آشوب‌ها در ایرانند/ دولت موظف است از کار مردم گره‌گشایی کند
نماینده سابق مردم تهران گفت: قطعاً علت بخشی از این نارضایتی‌ها عملکرد دولت است، اما باز هم کسی راضی نیست که دولت از این اعتراضات آسیب ببیند.

آمریکایی‌ها به‌دنبال برافروختن آتش آشوب‌ها در ایرانند/ دولت موظف است از کار مردم گره‌گشایی کند

نماینده سابق مردم تهران گفت: قطعاً علت بخشی از این نارضایتی‌ها عملکرد دولت است، اما باز هم کسی راضی نیست که دولت از این اعتراضات آسیب ببیند.
آمریکایی‌ها به‌دنبال برافروختن آتش آشوب‌ها در ایرانند/ دولت موظف است از کار مردم گره‌گشایی کند

ممکن است بپسندید...