«تراس» ژان کلود کریر در حوزه هنری به صحنه می‌رود

«تراس» ژان کلود کریر در حوزه هنری به صحنه می‌رود
درام اجتماعی «تراس» نوشته ژان کلود کریر با ترجمه اصغر نوری و به کارگردانی بهروز عبادی در تماشاخانه ماه حوزه هنری به صحنه می‌رود.

«تراس» ژان کلود کریر در حوزه هنری به صحنه می‌رود

درام اجتماعی «تراس» نوشته ژان کلود کریر با ترجمه اصغر نوری و به کارگردانی بهروز عبادی در تماشاخانه ماه حوزه هنری به صحنه می‌رود.
«تراس» ژان کلود کریر در حوزه هنری به صحنه می‌رود

ممکن است بپسندید...