زالو صفتانی خود را ظاهرا مردمی نشان داده اما به دنبال اهداف شوم خود هستند

زالو صفتانی خود را ظاهرا مردمی نشان داده اما به دنبال اهداف شوم خود هستند
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان گفت: همیشه زالو صفتانی بوده‌اند که خود را ظاهرا همراه با مردم و اعترضات به حق آنان نشان داده اما به دنبال اهداف شوم دیگری هستند.

زالو صفتانی خود را ظاهرا مردمی نشان داده اما به دنبال اهداف شوم خود هستند

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان گفت: همیشه زالو صفتانی بوده‌اند که خود را ظاهرا همراه با مردم و اعترضات به حق آنان نشان داده اما به دنبال اهداف شوم دیگری هستند.
زالو صفتانی خود را ظاهرا مردمی نشان داده اما به دنبال اهداف شوم خود هستند

ممکن است بپسندید...