پیوستن اکبر ایمانی به باشگاه ذوب آهن

پیوستن اکبر ایمانی به باشگاه ذوب آهن
باشگاه ذوب آهن اصفهان با اکبر ایمانی هافبک سابق تیم پدیده قرارداد امضا کرد.

پیوستن اکبر ایمانی به باشگاه ذوب آهن

باشگاه ذوب آهن اصفهان با اکبر ایمانی هافبک سابق تیم پدیده قرارداد امضا کرد.
پیوستن اکبر ایمانی به باشگاه ذوب آهن

ممکن است بپسندید...