یوونتوس به یک امتیازی ناپولی بازگشت/ برد ارزشمند برای تیم آلگری

یوونتوس به یک امتیازی ناپولی بازگشت/ برد ارزشمند برای تیم آلگری
تیم فوتبال یوونتوس با برد ارزشمند در زمین هلاس ورونا فاصله خود را با ناپولی کاهش داد.

یوونتوس به یک امتیازی ناپولی بازگشت/ برد ارزشمند برای تیم آلگری

تیم فوتبال یوونتوس با برد ارزشمند در زمین هلاس ورونا فاصله خود را با ناپولی کاهش داد.
یوونتوس به یک امتیازی ناپولی بازگشت/ برد ارزشمند برای تیم آلگری

ممکن است بپسندید...