برچسب زده شده: انتصاب سرپرست جدید علوم پزشکی ایلام

انتصاب سرپرست جدید علوم پزشکی ایلام منافع حزب‌های سیاسی را به خطر انداخته است

انتصاب سرپرست جدید علوم پزشکی ایلام منافع حزب‌های سیاسی را به خطر انداخته است

اکبری در گفتگو با دانشجو: انتصاب سرپرست جدید علوم پزشکی ایلام منافع حزب‌های سیاسی را به خطر انداخته است   مسئول بسیج دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: با تغییر رئیس دانشگاه و انتخاب سرپرست...