برچسب زده شده: وزیر علوم

وزیر علوم خبر داد: پذیرش دانشجویان خوابگاهی به یک سوم کاهش می‌یابد

وزیر علوم خبر داد: پذیرش دانشجویان خوابگاهی به یک سوم کاهش می‌یابد وزیر علوم با تاکید بر اینکه آموزش ترم آینده به صورت ترکیبی برگزار می‌شود اما با این وجود دانشگاه‌ها در انتخاب شیوه...