افزایش وام عتبات عالیات دانشجویان به ۷ میلیون ریال

رئیس صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم گفت: وام عتبات عالیات دانشجویان به هفت میلیون ریال افزایش یافت.

گوشی

ورزشی

ممکن است بپسندید...