تصفیه سریع و ارزان پساب‌های صنعتی از فلزات سنگین با بیوفیلتر ابداعی محققان دانشگاهی

پژوهشگران واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد با استفاده از میکروارگانیزم‌ها، بیوفیلتری عرضه کردند که قادر به تصفیه سریع پساب واحدهای صنعتی به روشی کاملا ارزان است.

مرکز فیلم

میهن دانلود

ممکن است بپسندید...