روند پناهجوستیزی در آلمان به کجا می‌رود؟

در حالیکه راست‌های افراطی در آلمان برای جلوگیری از ورود پناهجویان به کشورشان از دیرباز معترض بودند، مراسم شب سال نوی میلادی بار دیگر این آتش زیر خاکستر را شعله‌ور کرد و این بار شعله‌های این آتش به حدی است که بسیاری از مدافعان پناهجویان را نگران کرده است. با این حال یک کارشناس مسایل آلمان این اطمینان را می‌دهد که هر از چند گاهی چنین موج‌هایی ایجاد می‌شود و راست‌ها سوار بر این موجها تلاش دارند تا در جامعه آلمان علیه پناهجویان دو دستگی ایجاد کنند اما پس از مدتی این موج فروکش کرده و آرامش بار دیگ…

دانلود سریال و آهنگ

اتوموبیل

ممکن است بپسندید...