سینما برای من فقط فیلم ساختن و بازی کردن نیست

نیکی کریمی در مراسم گلریزان فیلم «شیفت شب»، شرایط آزادی تعدادی از زندانیان جرائم غیرعمد و رد مال و دیه را فراهم کرد.

تلگرام

ابزار رسانه

ممکن است بپسندید...