همراه با اظهارنظرهای انتخاباتی

مهلت 3 روزه دریافت تقاضای رسیدگی مجدد از داوطلبان رد صلاحیت شده خبرگان، امروز (شنبه) به پایان می‌رسد.

روزنامه قانون

شهرداری

ممکن است بپسندید...