پارادایم حاکم بر برنامه ششم توسعه نگاه لیبرالیسم است

معاون رییس‌جمهور سابق گفت: یکی از اشکالات اساسی در ساختار برنامه‌ریزی این است که پیوندی بین سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه و بودجه وجود ندارد.

free download movie

باران فیلم

ممکن است بپسندید...