از همه چیز مهم‌تر حضور و مشارکت مردم در انتخابات است

رئیس شورای سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان گفت: انتخابات سال 92 با امید جوانان رقم خورد. جوانان پوستر چسبان انتخابات ها نیستند.

اخبار

موبایل دوستان

ممکن است بپسندید...