به کار بردن طلا در رونق اقتصادی، آری یا خیر؟

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی‌سینا در خصوص پیاده‌سازی تجربیات کشورهای دیگر در خصوص به کار بردن طلا در رونق اقتصادی گفت: در حال حاضر این کار در کشور هندوستان به صورت آزمایشی انجام می‌شود.

cars

تلگرام

ممکن است بپسندید...