دو سال تلاش برای اجرای یک نمایش

کارگردان «عامدانه، عاشقانه، قاتلانه» از به صحنه بردن دو نمایش‌ با مضمونی اجتماعی به عنوان برنامه‌های آینده‌اش خبر داد.

خبرگذاری اصفحان

هنر

ممکن است بپسندید...