رژه دریایی نیروی دریایی ارتش آغاز شد

رژه دریایی یگان های مختلف سطحی، زیر سطحی و هوایی نیروی دریایی ارتش کشورمان آغاز شد.

تکنولوژی جدید

ورزش و زندگی

ممکن است بپسندید...