ساخت مسکن جدید جایگزین مورفین

محققان یک مسکن جدید را توسعه داده‌ند که همانند مورفین قوی است اما عوارض جانبی مورفین را ندارد.

اتوبیوگرافی

شهرداری

ممکن است بپسندید...