مخالفت با تفکر شهید نواب ریشه ضد ابراهیمی دارد/ نواب حقیقتا سمبل تفکر ابراهیمی است

به نظرم ماجرای مخالفت با تفکر شهید نواب هم اینجاست و ریشه ضد ابراهیمی دارد. مخالفان او تفکر غیر ابراهیمی دارند. به نظرم نواب حقیقتا سمبل تفکر ابراهیمی است. اینکه همه هستی اش را فدای توحید کرد و معتقد بود ما برای توحید باید همه هستی خود را فدا کنیم و برای همین هم اسم خود را فداییان اسلام گذاشتند چون از اینکه فدای اسلام بشوند هیچ ترسی نداشتند.

آلرژی و تغذیه

دانلود فیلم خارجی

ممکن است بپسندید...