مقایسه چلسی هیدینک و مورینیو از نظر میکل

جان اوبی میکل جو تیمش در دوران مورینیو را با حالا مقایسه کرده است و مدعی شده که در زمان مورینیو این آرامش وجود نداشت.

اخبار دنیای دیجیتال

ماشین های جدید

ممکن است بپسندید...