وابستگی بودجه کشور به نفت در سال ۹۵ افزایش پیدا خواهد کرد

عضو هیئت مدیر موسسه مطالعات و پژوهش اقتصاد ایرانیان تاکید کرد: وابستگی بودجه کشور به نفت در سال ۹۵ افزایش پیدا خواهد کرد چرا که در گذشته یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه صادرات داشتیم اما با اجرایی شدن برجام حجم صادرات به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه خواهد رسید.

تلگرام

ورزش و زندگی

ممکن است بپسندید...