اندوه‌سازان مشغول کارند

«اندوه‌سازان وقتی به چشم می‌بینند که شهروندان و افکار عمومی از پیشرفت دولت برای بازگرداندن اعتبار ایران در مناسبات جهانی شاد و امیدوارند که با ورود سرمایه و نشاط رکود ناشی از تحریم‌ها و ناکارآمدی‌های دولت قبل از اقتصاد ایران رخت بربندد بر شدت رفتارهای اندوه‌سازی خود افزوده‌اند.»

دانلود آهنگ جدید

سپهر نیوز

ممکن است بپسندید...