تصویری نادر از آخرین لحظات تبعید امام (ره)

عکس زیر، تصویری کمتر دیده شده از امام خمینی را در فرانسه نشان می‌دهد.

روزنامه قانون

تلگرام

ممکن است بپسندید...