سفر تاریخی رئیس جمهور کوبا به فرانسه

رئیس جمهور کوبا امروز دوشنبه سفر تاریخی خود به فرانسه را در شرایطی آغاز خواهد کرد که این نخستین سفر اروپایی وی به شمار می رود.

اسکای نیوز

کانون نماز

ممکن است بپسندید...