صالحی: بعد از برجام سرانجام نیکویی منتظر مردم است

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه امروز همه زیرساخت‌ها برای حرکت به سوی پیشرفت فراهم است، اظهار کرد: بعد از برجام سرانجام نیکویی در انتظار ملت است و ملت به سوی سکوی پرتاب قرار گرفته‌ است.

اخبار

خرم خبر

ممکن است بپسندید...