۱۲۵ نفر دانشجو متقاضی شرکت در آزمون ورودی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان لرستان

مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان لرستان گفت: ۱۲۵ نفر دانشجو و فارغ التحصیل متقاضی شرکت در آزمون ورودی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان لرستان هستند.

عکس

دانلود فیلم خارجی

ممکن است بپسندید...