آغاز مسافرگیری توسعه خط یک متروی مشهد از صبح امروز ‌

‌مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد از آغاز مسافرگیری در توسعه خط یک قطار شهری مشهد از ساعت 6 صبح امروز خبر داد.

روزنامه ایران

ماشین های جدید

ممکن است بپسندید...