ادعای اعزام مهاجرین افغان از ایران به سوریه ساختگی است

یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ادعاهای مطروحه اخیر در ارتباط با اعزام مهاجرین افغان از سوی برخی از نهادهای کشورمان به جنگ سوریه را ساختگی و با اغراض تبلیغاتی خواند.

مرکز فیلم

خبرگذاری اصفحان

ممکن است بپسندید...