انتخاب ۴۸ طراح برای حضور در کارگاه‌های گرافیک «بهارستان»

۴۸ هنرمند در کارگاه سالانه هنرهای شهری بهار تهران به ارائه اثر خواهند پرداخت.

اسکای نیوز

خبرگذاری اصفحان

ممکن است بپسندید...