توسعه همکاری های ایران و روسیه عامل مهم در تامین صلح و ثبات منطقه

مشاور مقام معظم رهبری گفت: وضعیت نامطلوبی در منطقه وجود دارد و تروریسم و جریانات افراطی بادخالت و حمایت قدرت های فرامنطقه ای و برخی کشورهای منطقه ثبات و امنیت را برهم زده اند و ایران و روسیه در همکاری های خود عزم جدی برای مبارزه با این جریانات را دنبال می کنند.

وبلاگ اطلاعات

خبر اسلامی

ممکن است بپسندید...