خود شما صلاحیتتان را در انتخابات مجلس ،ریاست جمهوری و خبرگان چگونه و از کجا به دست آورده‌اید؟

بعد از ۳۷ سال حضور در بدنه‌های رده اول نظام اسلامی از شما سوال می‌کنیم : خود شما صلاحیتتان را در انتخابات مجلس ،ریاست جمهوری و خبرگان چگونه و از کجا به دست آورده‌اید؟ آیا رواست نردبانی که خود بارها از آن گذر کرده‌اید و به واسطه آن به مسئولیت رسیده‌اید را اکنون به خاطر منافع حزبی و سیاسی به دور بیاندازید؟

اخبار دنیای دیجیتال

صبحانه

ممکن است بپسندید...