رییس جمهور: 60 درصد مشکلات مربوط به تحریم نیست

رییس جمهور نشان دادن چهره واقعی ملت ایران را از اهداف دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: دنیا امروز به ملت ایران به گونه‌ای دیگر نگاه می‌کند.

مد روز

موبایل دوستان

ممکن است بپسندید...