رییس جمهور :60 درصد مشکلات مربوط به تحریم نیست

رییس جمهور نشان دادن چهره واقعی ملت ایران را از اهداف دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: دنیا امروز به ملت ایران به گونه‌ای دیگر نگاه می‌کند.

دانلود سریال و آهنگ

ورزشی

ممکن است بپسندید...