ساخت رگ مصنوعی توسط محققان ایرانی

محققان پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی با همکاری محققان داخلی و خارجی با استفاده از نوعی پلیمر طبیعی موفق به تولید رگ مصنوعی شدند.

روزنامه قانون

سپهر نیوز

ممکن است بپسندید...