سرلشکر سلیمی نقش مهمی در وحدت ارتش و سپاه داشت

فرمانده کل سپاه گفت: سرلشکر سلیمی در وحدت ارتش و سپاه نقش مهمی داشت و یک انسان باتقوا، با ایمان با روحیه صداقت و برادری بود.

اخبار

مدلینگ

ممکن است بپسندید...