نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با موضوع انتخابات،نفوذ و پسابرجام برگزارشد.

درآستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، به همت دفترهم اندیشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، نشست هم اندیشی با حضور دکترهادی آجیلی (عضوهیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران)وجمعی از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه در سالن کنفرانس دانشکده پزشکی برگزارشد.

سایت استخدامی

خبرگذاری خوزستان

ممکن است بپسندید...