پیام تلگرامی، 50 نفر را به بیمارستان کشاند

یکی از همراهان بیماری در بیمارستان بابل که نیاز به اهدای خون داشت، با فرستادن یک پیغام تلگرامی 50 نفر را به بیمارستان کشاند.

فیلم سریال آهنگ

لردگان

ممکن است بپسندید...