گروه‌های «احرار الشام» و «جیش الاسلام» تروریستی هستند و مشروعیت ندارند

وزیر خارجه روسیه تأکید کرد که حضور گروه‌های تندروی موسوم به «احرار الشام» و «جیش الاسلام» در مذاکرات صلح سوریه در ژنو به آنها مشروعیت نمی‌دهد و آنها تروریست هستند.

عکس

استخدام ایران

ممکن است بپسندید...