با تنها نماینده زن مجلس خبرگان آشنا شوید

خانم منیره گرجی فرد از فعالین انقلاب از ابتدای پیروزی نهضت تا به امروز به عنوان تنها عضو مجلس خبرگان شناخته می شود.

شهر خبر

لردگان

ممکن است بپسندید...