بحث ادغام ثامن‌الحجج و پارسیان مطرح نیست

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام این‌که بحث ادغام موسسه ثامن‌الحجج و بانک پارسیان مطرح نیست، اطمینان داد در فرآیند پرداخت سپرده‌ها حداکثر دقت به کار برده می‌شود تا کمترین خسارت به سپرده‌گذاران وارد شود.

دانلود سریال و آهنگ

عرفان دینی

ممکن است بپسندید...