روابط روسیه و ایران راهبردی است

دکتر ولایتی روز چهارشنبه ۱۴ بهمن ماه با پوتین رییس جمهور روسیه دیدار و اخرین وضعیت همکاری های دو جانبه و منطقه ای را مورد گفتگو قرار داد.

خرم خبر

باران فیلم

ممکن است بپسندید...