زمان دقیق نهایی‌شدن لیست‌های انتخاباتی

نامزدهای انتخاباتی نباید زودتر از موعد، تبلیغات خود را شروع کنند و در تبلیغات خود به تخریب رقیبان خود بپردازند، بلکه باید در هنگام تبلیغات ظرفیت‌های خود را بازگو کنند.

استخدام

سپهر نیوز

ممکن است بپسندید...