سیمای تهران از پشت عینک رفتگران!

«این روزها که غالبا نکات منفی استفاده از شبکه‌های اجتماعی در این سوی و آن سوی محافل علمی و رسانه‌ای مطرح می‌شود، برخی اتفاقات به ظاهر ساده اثبات می‌کند که «شهروند-خبرنگار»ها تا چه میزان می‌توانند در روند توسعه به ما کمک کنند!»

روزنامه ایران

خرید غذا

ممکن است بپسندید...