طرح جدید مجلس آمریکا برای تسهیل تحریم‌های ایالتی علیه ایران

قانونگذاران آمریکایی با ارائه طرحی جدید به دنبال حمایت از وضع تحریم‌های ایالتی علیه ایران هستند.

cars

شهرداری

ممکن است بپسندید...