علت افزایش قیمت اوراق مسکن اعلام شد

رئیس اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس علت افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن را اعلام کرد و گفت: افزایش قیمت اوراق مسکن نشان دهنده افزایش تقاضا برای مسکن است.

تلگرام

لردگان

ممکن است بپسندید...