مردم خون و هوای تازه‌ می‌خواهند/جریان سوم می‌خواهد هیمنه بادکرده دو جناح را در هم شکند

دبیرکل حزب مردمی اصلاحات گفت: ما نسل دومی و سومی های انقلاب می‌خواهیم جریانی تشکیل دهیم که بتواند به تبعیت از قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و اجرای کل قوانین در چارچوب‌ها ساختارشکنی سیاسی انجام دهد؛ ساختارشکنی به این معنا که بتواند ساختار دو جناح مختلف را در کشور در هم شکند و آن هیمنه و هیبت باد کرده شان را خالی کند.

دانلود موزیک

مجله اتومبیل

ممکن است بپسندید...