وجود قوانین و بخشنامه‌های مخل تولید در کشور

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: اگر مشاهده می‌کنیم بانک‌ها در عقود مشارکتی و مبادله به صورت یکطرفه عمل می‌کنند، نشانگر این است که قانون بانکداری بدون ربا دچار مشکل است و بانک‌ها تنها شریک سود هستند و نه ضرر.

world press news

خبرگذاری خوزستان

ممکن است بپسندید...